Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikiwykorzystać np. na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu jednorodzinnego może osiągać 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny zużywającej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń typu AGD, RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także spożyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest zastosowanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie letnim

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– innym rozwiązaniem problemu jest również montaż klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzewaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją wykorzystać:

– instalując piec na prąd do już działającej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, na olej lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie budynku w okresach wiosennych i jesiennych.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy założone wodne ogrzewanie podłogowe; w w takiej okoliczności instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od stu do dwustu metrów kwadratowych przez cały sezon.