Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie prosumenckiej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w okresie zimowym. Wszystko polega na odpowiednim obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz ocieplenia budynku w regionie Inowrocławia. Błędne podejście to złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe obliczenie w przypadku domów już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę obliczają powierzchnię instalacji na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Licząć także sprawność pieca, można obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna sprawa to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele słoneczne oddawana jest do sieci energetycznej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zbudować, by prąd z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą energii.