Pompa cieplna jako ekologiczne źródło ogrzewania

Wysokie stężenie skażeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym to sprawdzian, z jakim zmaga się większość państw na świecie, w tym Polska. To ogólny problem, w celu rozwikłania którego podejmowane są starania ograniczenia wydatku spalin, szczególnie wywodzących się z rejonów mieszkalnych. Wśród osiągalnych technologii ogrzewania pompy cieplne są najefektywniejsze, ponieważ pracują w sposób nieszkodliwy dla środowiska ? pompy nie produkują dymu, popiołu ani innych związków mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc czystej energii. Co za tym idzie inwestowanie w te instalacje jest szczególnie zasadne w kwestii ogólnoświatowego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia wykorzystywane w szczególności do ogrzewania domu. W tym celu biorą ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu albo powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i transferują je do źródła wysokiego ? systemu grzewczego (grzejników albo podłogówki). Decyzja o odmianie pompy ciepła, a dokładniej jej niższego źródła, zależy od warunków, w jakich będzie ona pracować: powierzchni działki, obszaru klimatycznego, gdzie umiejscowiony jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, jak również przekroju geologicznego ziemi na działce. Choć pompy ciepła należą do najbardziej ekologicznych systemów, w polskich gospodarstwach domowych stosowane są wciąż okazjonalnie. Ma na to wpływ dość duży nakład inwestycyjny i specyficzne zasady, jakie muszą być spełnione przy instalowaniu.