Zmiana instalacji grzewczej na gazową ? jakie zyski

Nadeszła wiosna, powoli zbliża się koniec okresu ogrzewania. To optymalny czas, aby poyśleć nad zmianą starego kotła na nowy, bardziej ekologiczne urządzenie. W obliczu przerażających danych dotyczących coraz większego zabrudzenia powietrza w zbiorowiskach miejskich przyrodnicy ostrzegają. Jednostki samorządowe uchwalają rozporządzenia zabraniające wykorzystywania pieców wszystkopalnych na rzecz urządzeń gazowych lub nowej generacji kotłów stałopalnych. W dawnych piecach spalane są nie tylko węgiel czy drewno, ale również śmieci i resztki, które w największym stopniu zanieczyszczają powietrze. Nowoczesne kotły to czystszy dom, bez pyłów węglowych i zabrudzeń, a także wyższy komfort obsługi. decydując o remoncie instalacji na bardziej nowoczesną jest możliwość, by otrzymać dopłaty. Wsparcie to może dotyczyć pieniędzy z Unii Europejskiej, państwowych bądź samorządowych. Najpierw musimy dotrzeć do informacji czy w naszej gminie działa konkretny program. Następnie warto upewnić się które trzeba wypełnić obowiązki, by odnieść korzyść z dopłaty na jaki typ pieca na gaz jest możliwość otrzymać dotację. Następnie konieczne jest obliczyć i zaplanować środki dotyczące inwestycji. Wnioski należy przedstawić w odpowiednich placówkach urzędowych z zachowaniem pełnej dokumentacji. Zatem ważne jest, by mieć szczególne baczenie na pisemne poświadczenie etapów projektu inwestycyjnego (projekty, faktury, rachunki), nie mając tego zrealizowanie dopłaty nie będzie wykonalne.