By rynny i rury nie zamarzały – przewody grzewcze

Letnie miesiące to doskonały czas na przeprowadzenie modernizacji oraz koniecznych prac renowacyjnych w obiektach. Przy okazji tych czynności można zorganizować montowanie kompleksowego systemu grzania dachów i rur rynnowych, aby w okresie jesienno-zimowym nie robić inwestycji w wymianę uszkodzonych przez zamarzniętą wodę fragmentówi dachu.System zabezpieczenia przed śniegiem i lodem przeciwdziała kumulowaniu się śniegu i lodu na dachach, a co za tym idzie zamarzaniu wody w rurach rynnowych i rurach spustowych i zniszczeniem układu. Straty poniesione z powodu zniszczonych rur i dachów przewyższają koszty poniesione na instalację grzejną. Dobór mocy przewidywanej na ogrzanie rurociągu dachowego jest uzależniony od strefy klimatycznej, w jakiej położony jest budynek. Do takiego zastosowania należy wykorzystywać przewody grzejne mające powłokę odporną na działanie promieni UV, np. Elektra VCDR. Mają one moc 20W/m, sprzedawane są w ustalonych kompletach zakończonych przewodem zasilającym (tzw. zimnym).Do podgrzewania rynien przede wszystkim używa się podwójne ułożenie przewodu grzejnego. W okolicach o dużych opadach śniegu podgrzewanie tylko rur rynnowych i rur spustowych nie daje całościowego usunięcia śniegu i sopli. Obowiązkowe jest podgrzanie obrzeża dachu obok do rynny. Do regulacji pracą kabli wykorzystuje się najbardziej skuteczny i oszczędny system regulatora wyposażonego w czujnik temperatury oraz wilgoci. System uruchamiany jest tylko w sytuacji, gdy zarówno wskazania słupka rtęci oraz wilgoć wskazują na opady śniegu, marznącego deszczu oraz spodziewanego oblodzenia.