Części do naczep i chłodziarek

Najistotniejsze akcesorium do nadwozi samochodowych i podzespoły używane do serwisowania aut dostawczych to min.: wrota tylne ewentualnie boczne, drzwi do naczep {lodówek|chłodni|chłodziarek wykonane z tafli ?kanapka? z rdzeniem polistyrenowym lub poliuretanowym obustronnie laminowane {albo|lub powleczone blachą. {Wrota|Drzwi|Wejście|Furtę wykonuje się w typowych grubościach: 34mm, 54mm, 84mm albo dowolne na indywidualne zamówienie. Płyta wejścia winna mieć podbudowy stalowe w miejscu, gdzie będziemy montować obkucia. O ile w przypadku zwykłych drzwi kontenerowych adaptacje takie spawane są do profilu obrysowego, to w przypadku drzwi do izotermy lub chłodni adaptacje te należy je montować już w czasie wytwarzania tafli typu ?sandwich?. Wyposażenie wykończeniowe najpopularniejsze i zarazem najtańsze są to produkty stalowe cynkowane. Dla wymagających wyższej estetyki i trwałości polecane są komponenty ze stali nierdzewnej takie jak mocowania drzwi, zamki prętowe kasetowe albo zwykłe, trzymacze drzwi przeznaczone do zabezpieczenia drzwi w podczas załadunku|rozładunku. Na przykład przeguby, w tym płetwa, jarzmo, śruba-oś, zakrętka samohamowna, dobierane stosownie do formatu i ciężaru wrót oraz metody mocowania gniazda, które może być spawane lub nitowane, zwykle montuje się po 2-4 zawiasy na połowę. Uszczelnienia do wrót kontenerowych i chłodni wybierane są w zależności do grubości drzwi, używa się uszczelkę dwuwargową, trzywargową i czterowargową. Wejścia tylne do chłodni mogą być też wyposażone w klapkę wentylacyjną.