Dobór rezerwuaru wody do podgrzewania wody CO

Podczas kompletowania domowej kotłowni wypada uwzględnić ilość domowników, którzy będą korzystać z podgrzanej wody i wybieramy taką pojemność zasobnika, by dostarczał mniej-więcej 35-50 litrów na domownika. W przypadku zasobnika ogrzewanego słońcem objętość ta powinna być mniej-więcej dwukrotnie większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy małych wydatkach na grzanie. Niewielki zbiornika wymusza bowiem utrzymywanie w nim wyższej ciepłoty, ponieważ gdy równocześnie więcej osób korzysta z prysznica, pobór jest większy i zbiornik nie da pożądanego komfortu ciepłej wody dla każdego. Aby zyskać identyczną objętościowo ilość ciepłej wody, jak z rezerwuaru większego, miksuje się zimną wodę z wodą podgrzaną, z tego powodu musi być ona gorętsza. A to powoduje intensywniejsze zużywanie się pieca, ponieważ przy gorętszym łatwiej zbiera się kamień na wężownicy i jest go więcej. Nabywając mały zbiornik „oszczędzasz” pozornie na jednorazowej inwestycji, bo w koszcie użytkowania utopione są też „straty postojowe” lub „dobowe stałe straty energii”. Podwyższenie ciepłoty zasobnika o 20 stopni powiększa straty postojowe o 70 %. Dla porównania, te straty w skali miesiąca, zastosowanie rezerwuaru dwukrotnie większego, funkcjonującego przy niższej ciepłocie, sprawia, iż zainwestujesz więcej jedynie cenę jednego loda! Za to dostajesz niepodważalne zyski głównie w postaci komfortu ciepłej wody oraz zwiększonej trwałości i bezawaryjnej pracy pieca. Dochodzą do tego dodatkowe wydatki , które wynikają, z wybrania małogabarytowego rezerwuaru to cena zamontowania automatycznych kurków mieszających, które dodaje się, by nie dopuścić do poparzenia korzystających wodą o podwyższonej temperaturze. Jakby tego było mało przy niedużym zbiorniku kocioł załącza się częściej, aby utrzymać stabilnie ciepłotę, co zmniejsza żywotność pomp i palnika. Jeśli w instalacji używasz do grzania kolektorów słonecznych, solidniejszy zasobnik to także zbiór ogrzanej wody na kolejny pochmurny dzień lub dwa.