Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Określenie Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu a także utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostarczeniu prądu z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Bardzo istotne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim czasie przesłana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Jeżeli nadwyżka nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe