Jak grzeje pompa ciepła?

Pompy ciepła to sprzęty, które pozwalają na wykorzystanie istniejącej wokół nas energii cieplnej do celów grzewczych. Ich instalacja jest całkiem kosztowna, ale wyłożone nakłady winny niebawem się zwrócić. Pompy ciepła są w kręgu najtańszych w użytkowaniu układów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zakumulowaną w ziemi i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a później przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni C do instalacji centralnego ogrzewania i cwu (górne źródło ciepła). Tym chłodniejszym źródłem, nazywanym dolnym, z jakiego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do jakiego ciepło jest transportowane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które krąży w układzie grzewczym. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe detale: wymiennik do otrzymywania energii cieplnej z otoczenia, sprężarka, wymiennik do oddawania energii cieplnej do systemu oraz zawór rozprężny. Wszystkie te detale stwarzają hermetycznie zamknięty system, wypełniony mieszaniną, która przekazuje energię cieplną. Ciecz ta to czynnik chłodzący o niskiej temperaturze wyparowywania. Dzięki tej właściwości może on przeobrazić się w parę nawet przy bardzo niskiej temperaturze środowiska, np. w okresie zimowym. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do instalacji napełnionej specjalnym płynem, jaki zamienia się w gaz. Podgrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podnosząc jego ciepło. W skraplaczu następuje oddanie energii cieplnej wodzie, która wypełnia kaloryfery, a schłodzony roztwór przepływa przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i pełen proces zaczyna się ponownie. Z przytoczonego opisu można wnioskować, że pompa ciepła to najbardziej dogodne wyjście, najbardziej opłacalne i najczystsze. Wykazuje najmniejsze straty obsługi i przypuszczalnych zabiegów serwisowych, w rozrachunku pomija się nakłady na budowę układu kominowego albo podłączenia gazowego oraz opłat stałych z tym związanych.