Jaką pompę dostarczającą ciepło wybrać? Odcinek 1.

Jeżeli rozważasz w swoim budynku zrobienie ocieplania w podstawie opartej o pompę dostarczającą ciepło posiadasz w opcji dwa rodzaje: pompę gruntowa i pompę powietrzną. Rozpocznijmy od rodzaju jakim jestpompa dostarczająca ciepło oparta na elementach wymiennika umieszczonych w gruncie. Z uwagi na klimat, jest to jedna z niewielu najbardziej efektywnych metod ocieplania w Polsce. Odróżnia się pompy z kolektorem montowanym w gruncie pionowym lub w poziomie. Kolektory ułożone poziomo są dość korzystne kwotowo, ale potrzebują do czterokrotnie więcej przestrzeni niż montowane w pionie. Dla przykładu: budynki do 150 metrów kwadratowych potrzebują obszaru ziemi około 300 m2. Kolektor umieszczony poziomo w postaci polietylenowych przewodów rozkłada się na wysokości około 1,2-1,5 m w gruncie. Sposobem ubocznym jest zastosowanie kolektora spiralnego osiągającego do piętnaście m w głąb gruntu. Najpopularniejsze są rozwiązania oparte na kolektorze ziemnym umieszczonym pionowo. Wymogiem są tu odwierty dochodzące do stu metrów głębokości (do tej głębokości nie wymaga się wyjątkowych pozwoleń) w jakich montuje się podwójnie umieszczoną U rurkę wykończona detektorem geotermalną. Przymiotem założenia pompy dostarczającej ciepło z elementem gruntowym jest to, że ma możliwość pokrywać pełne zlecenie na wydajność grzejną. Kryterium jest oczywiście wykorzystanie odpowiedniej wielkości wymiennika gruntowego.