Maty grzejne na powierzchnię dachu

Niedługo nadejdzie zima. Według wielu prognoz ma być uciążliwa i długotrwała. Masę ludzi wspomina zimę 2009/2010 i już boi się o swoje parcele. Dlatego warto dziś zatroszczyć się o mechanizm przeciwoblodzeniowy aby, jeżeli przypuszczenia się spełnią, móc bez stresu spać. Marka Elektra to czołowy krajowy wytwórca układów zapobiegających oblodzeniu i zaśnieżeniu. W proponowanej propozycji ma przewody i maty do podgrzewania w pomieszczeniach jak i na dworze. Oferuje również kable do rur, zaworków i rynienek. Realizując systemy zapobiegające oblodzeniu należy więc używać gamy wyrobów tego fabrykanta. Dylemat tylko, czy zamontowanie tego systemu jest w każdym umiejscowieniu jest uzasadnione i opłacalne. Systemy podgrzewania przestrzeni przed garażami i ciągów komunikacyjnych wsparte są bardzo często na przewodach lub płachtach grzewczych ułożonych w taki sposób by działały w świetle potrzeb. Zatem na chodniku jest to pas szerokości około 60 cm a na podjazdach dwie równoległe linie. W przypadku odmrażania rynien i rurek odprowadzających wodę system wspieramy na jednej lub dwóch równolegle ułożonych wiązkach kabli. Kanały dachowe wymagają bardziej zwartego usytuowania przewodów. Przy dachach spadziowych brzeg wymaga zabezpieczenia w przybliżeniu 300 W/m2. Gdyby mieć potrzebę zabezpieczyć powierzchnię grzejną całej połaci dachu należało by przyjąć 300W/m2. Przy podgrzaniu zaledwie 50m2 chwilowe wykorzystanie prądu stanowi 15000W. Podczas pełnego okresu pracy, kilku jedynie dni funkcjonowania podczas sezonu wynikają nam olbrzymie opłaty używania. Podsumowując, wykorzystywanie mat grzejnych przy ogrzewaniu całej płaszczyzny przykrycia dachowego jest w zupełności nieekonomiczne.