Ogrzewanie podłogowe na wodę – sterowanie Danfoss CF.

Grzanie posadzkowe wodne jest rozwiązaniem coraz częściej instalowanym we współczesnych schematach grzewczych. Dzieje się tak z uwagi na niepodważalne atuty tego systemu. Jest on bowiem najbardziejefektywny z niskotemperaturowymi źródłami ciepła jak kotły niskotemperaturowe i pompy ciepła.Rozłożenie temperatur w owym grzaniu jest najbardziej zbliżony do idealnego. Dla ludzichorujących na coraz częściej nękające uczulenia to zbawienie, bo schemat zmniejsza ruchy pyłu. Kolejnymwalorem tego systemu jest wysoka estetyka i swobodawolnej aranżacji apartamentu. By najbardziej efektywnie skorzystać z tej możliwości grzania niemożna nie wspomnieć o właściwej sterowności. Prostyschemat, który proponuje ciągłąkontrole nad schematem ogrzewania podłogowego, to Danfoss CF. Bezprzewodowy układ bazujący na głównym sterowniku, który posiada 5 lub 10 wyjść. Cały układ może być zbudowany z 3 regulatorów głównych, co umożliwia kierowanie nawet 30 wyjściami na siłowniki. Podstawą jest wybór właściwego napędu elektrycznego, który instalujemy na rozdzielaczach. Całość kontrolujemy i programujemy przy użyciu pojedynczego pilota. Pilot umożliwia dostęp do większego zakresu opcji takich jak indywidualna konfiguracja każdego wyjścia regulatora centralnego,omijanie lub blokowanie ustawień ciepła w pokoju, cykliczne programowanie itp. Kolejnym potrzebnym elementem składowym schematu są termostaty pokojowe. W zależności od zastosowania jest możliwość zainstalować termostat standardowy, zabezpieczony przed ?grzebaniem?, z wyświetlaczem, czy też zaopatrzony w sensor temperatury podłogi na podczerwień, termostat z ekranem. W wypadkuobszernej sieci idużychdystansów między sterownikiem podstawowym,atermostatami można zamontować przekaźnik impulsu. Natomiast, gdy regulator podstawowy, co jest często traktowane,umieszczony jest w metalowejskrzynce lub w innym punkcie nie pozwalającym na swobodną komunikacje montuje się antenę montowaną na zewnątrz. Sterowanie podłogowym podgrzewaniem na wodę Danfoss CF to łatwy kilku elementowy układ do łatwej obsługi.