Regulator Danfoss Icon – Regulacja PWM

Regulatory Danfoss Icon to najnowsze akcesoria wprowadzone do oferty w 2017 roku dedykowane do ogrzewania podłogowego. Oferta Danfoss Icon opiera się na dwóch typach. Podstawowy model, w którym nastawiamy temperaturę i wybieramy rodzaj grzania podłogowego zależny od bezwładności cieplnej, jest łatwy w funkcjonowaniu. Drugie urządzenie posiada dodatkowo programator 7-mio dniowy i łącze na opcjonalny sensor podłogowy. Dzięki temu jest możliwość automatycznego obniżania temperatur na noc i gdy jesteśmy poza domem w/g jednego z wybranych programów tygodniowych. Dzięki temu mamy możliwość obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dodatkowy sensor temperatury podłogi powinno się wykorzystać, gdy:

– temperatura podłogi ma być na stałym poziomie,

– stosujemy zasilanie podłogówki z kotła wysokotemperaturowego (np. stałopalnego) i chcemy zadbać, by nie przegrzać podłogi szczególnie, kiedy jest drewniana.

Sterowanie PWM

Sterowanie szerokością impulsu (PWM) to najbardziej skuteczna metoda sterowania obiegiem grzejnym o dużej bezwładności cieplnej. Do takich obiegów grzewczych zaliczają się:

– wodna podłogówka

– podłogówka elektryczna

– podłogówka wodna w starych układach o dużej pojemności wodnej

W odróżnieniu od podstawowego regulatora, jaki włącza się i wyłącza tylko dla wybranej temperatury, termostat PWM funkcjonuje inaczej. Wybiera „okna czasowe” uruchomienia i wyłączenia układu grzewczego tak, aby podtrzymać temperaturę najbliżej wybranej temperatury i dogrzewa: krótkimi impulsami nawet, gdy temperatura docelowa została uzyskana. Dzięki temu prędzej reaguje na wahania temperatury, co procentuje wyższą ekonomiką użytkowania. Regulatory Danfoss Icon mogą sterować napędami elektrycznymi 230V o łącznej mocy do 10W. Ze względu na niską cenę można pokusić się o dostosowanie ich do ogrzewania elektrycznego. wystarczające jest, by dołożyć mini przekaźnik z cewką na 230V i stykami o obciążeniu 16 amperów. Koszt takiego urządzenia to około 16-20 zł. Zabieg taki polecamy osobom z orientacją w zakresie elektrotechniki.