Regulator temperatury Elektra Ekocontrol – tanie-ogrzewanie.pl

Elektra Ekocontrol to elektroniczny sterownik do sterowania funkcjonowaniem ogrzewania podłogowego. Termostat zaopatrzony jest w dwa sensory ciepła. Czujnik temperatury powietrza jest wbudowany w puszkę sterownika, a czujnik temperatury podłogi wmontowuje się pod powierzchnie podłogi w rurze peszel. Za sprawą koniunkcji odczytów wspomnianych sensorów można precyzyjnie sprawować nadzór nad pracą maty podłogowej oraz warunkami obowiązującymi w pomieszczeniu.

Redukowanie temperatur w stosunku do czasu pracy ogrzewania podłogowego jest wyjątkowo ważne. Za wysokie temperatury posadzki zauważalne dla domownika przez długi czas nie są komfortowe.Okresowe obniżanie temperatury podłogi to też zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ma to wpływ na stan i trwałość podłóg, w szczególności parkietów, posadzek wykonanych z drewna i paneli podłogowych.

Elektra Ekocontrol to sterownik z programatorem tygodniowym. Umożliwia dokładne ustawienie temperatur lub wyłączenie podłogówki w wybranych porach dnia, np. w godzinach nocnych lub w sytuacjach, kiedy domownicy są poza domem i nikt nie wykorzystuje danego pokoju. Opisane programowanie funkcjonowania ogrzewania podłogowego ma wyraźny wpływ na obniżenie płatności za prąd. Kluczowe cechy regulatora to umożliwienie sterowania wg odczytów czujnika temperatury wnętrza lub podłogi i obu naraz, utrzymanie ustawień w przypadku braku prądu, możliwość sterowania w ciągu 7 dni. Użyteczna jest też kalibracja czujników, w sytuacji, gdy sensor jest umieszczony w niestandardowym punkcie. Najwyższe możliwe obciążenie sterownika pozwalana na podłączenie do jednego programatora nawet kilku mat grzewczych (3680 W,16 A).