Sprężyny na gaz

Są pomocne w każdym miejscu, gdzie potrzebna jest siła do podnoszenia wszelkiego typu klap, drzwi albo innych elementów w taki sposób, by energia potrzebna od człowieka była najmniejsza, a ruch jak najbardziej płynny i pod kontrolą. Sprężyny gazowe najczęściej wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość aut wyposażona jest w co najmniej parę amortyzatorów gazowych. Masowo montuje się je także w maszynach rolnych. Sprężyny gazowe usprawniają funkcjonowanie pokryw samochodowych, podnoszenie okien dachowych albo drzwi szaf w kuchni, korzystamy z nich, gdy podnosimy siedziska krzeseł biurowych oraz gdy jedziemy autobusem albo innym środkiem komunikacji . W celu scharakteryzowania mocy amortyzatora najpewniej rozpisać jak sprężyna na gaz ma działać, tzn. miejsca kiedy sprężyna jest wysunięta i złożona. Nieodzownie powinno się także scharakteryzować miejsca montażu siłownika i kąt o który ma się podnosić wskazany detal. Ważne jest także opisanie punktu ciężkości podnoszonego detalu. Mając wskazane wszystkie szczegóły możemy znaleźć najdogodniejszą moc konieczną do podniesienia przedmiotu. Optymalny dobór mocy warunkuje optymalną pracę sprężyny, jeśli moc jest za mała, amortyzator nie podtrzyma unoszonego obiektu, jeżeli jest za wysoka, mogą wystąpić problemy z domknięciem unoszonego elementu. Siłownik gazowy należy montować tłoczyskiem do dołu, aby w końcówce skoku wykorzystać działanie hydraulicznej amortyzacji. Punkty montażu winny znaleźć się w jednej linii i muszą występować pewne luzy, tak by tłoczysko nie było poddane naprężeniom poprzecznym. Siłowników nie należy demontować, ponieważ wypełnione są gazem pod znacznym ciśnieniem. Na tłoczysku niedopuszczalne jest zostawianie jakichkolwiek śladów farby, ponieważ mogą one spowodować przeciekanie oleju i zniszczenie sprężyny.