Sterowanie kaloryferów

Kaloryfery w układach centralnego ogrzewania mogą być sterowane w sposób manualny (głowice termostatyczne cieczowe, gazowe) lub zdalny np. (elektroniczne głowice termostatyczne, radiowe). Sterowanie elektroniczne ogrzewaniemma kilka ekstra walorów w stosunku do standardowych termostatów instalowanych na kaloryferach we wnętrzu. Primo to błyskawiczna reakcja. Elektroniczne pokrętło ma możliwość zablokować zasilenie wody do grzejnika już po kilkunastu sekundach od osiągnięcia ustawionej temperatury na elektronicznym termostacie, kiedy czas odpowiedzi głowicy zwykłej, to 15-25 min od zupełnego otwarcia do zupełnego odcięcia zaworu termostatycznego. Regulacja elektroniczna daje szansę na ustawianie pór i docelowych temperatur. W nawiązaniu do tego istnieje ekstra możliwość oszczędności ciepła, np. w nocy lub kiedy nie ma nikogo w domu da się ustawić temperaturę o 2-3 stopnie niższą niż temperatura komfortu w dzień. Zmniejszenie temperatury przez kilkanaście godzin dziennie zamienia się na oszczędności rzędu 5-10 % kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym. Kaloryfery sterowane elektronicznie mogą być załączone do instalacji elektronicznej z pomocą przewodu. Na rynku dostępne są też systemy bezprzewodowe, które można wykorzystać do odnowienia już istniejących instalacji grzejnikowych. Wlicza się do nich instalację tzw. ?inteligentnego domu? Smart 868.