Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców gazowych i olejowych, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i pojemności o spełnianiu określonych wymogów w zakresie efektywności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy zasadnicze kwestie: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), wymóg wykorzystywania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz nakaz udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania wraz z urządzeniem kart opisujących grupę energetyczną. Podstawą tego przepisu jest pozwolenie klientowi końcowemu porównania produktów na podstawie takich samych, jasnych i obrazowych dla niego właściwości. Etykieta jest ujednolicona, dokładnie określona i pokazująca konkretnie wskazane informacje. Musi być dołączona w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych zawierających koszty oraz wykorzystanie energii. Ponadto powinna być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla wskazanego modelu w okolicznościach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są wyraźnie uszczegółowione i w nawiązaniu do obliczanej, odrębnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa też nakłada obowiązek na produkujących i importujących, którzy są zobowiązani do sprzedawanego urządzenia dodać kartę z klasą energetyczną kotła gazowego oraz inną ? dla kompletu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia efektywności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem danego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dołączyć podstawowe etykiety dla własnych hurtowników tak, by mogli stworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).