Zestawienie energetyczne dla domu

Przy stawianiu budynku oszczędzającego energię wymagany jest dokładny projekt, który przewiduje jakie jest zapotrzebowanie na energię oraz jakie mogą być jej ubytki. Trzeba zrealizować bilans, aby otrzymać dokładne wytyczne odnośnie ocieplenia i jego wyposażenia. Bilans daje obraz o spodziewanej wydajności energetycznej. Pozwala zatem przygotować się do budowania lub modernizacji istniejącego budynku. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie można cieszyć się bardzo niskimi rachunkami zaogrzewanie budynku. Do domu energia dosyłana jest, aby go ogrzać,ogrzać wodę użytkową, oświetlać i zasilać różne urządzenia. W zestawieniu energetycznym brana jest pod uwagę szczególnie energia cieplna, ponieważ jakaś jej część zostanie stracona. Dotyczy to kwestii, aby utraty były jak najmniejsze, a przy tym doprowadzić do budynku jak najmniej energii cieplnej lub wyprodukować jak najniższym kosztem. W analizie bierze się pod uwagę obrys, wielkość budynku oraz parametry otoczenia budynku, przepustowość cieplną przegród, usytuowanie budynku z uwzględnieniem stron świata, rodzaj ogrzewania i wentylowania. wielkie znaczenie ma też stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wjazdy do garażu. Liczy się ich liczba,wielkość i oczywiście cechy energetyczne. Nie bez znaczenia zostaje też rodzaj użytkowania domu. Zestawienie energetyczne może mieć wskazania dodatnie lub ujemne. Może się również zmieniać na przestrzeni pór roku.