Cena skrzyni ładunkowej

Przy remoncie lub modernizacji burt aluminiowych trzeba na wstępie usystematyzować kilka spraw. Zacznijmy od wysokości zabudowy, bo od niej zależą koszty całej inwestycji.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zabudowa wysokości typowej, bo do tego celu da się użyć fabrycznego profilu zrobionego w całości. W chwili, gdy burta ma mieć inną wysokość, należy użyć do konstrukcji paneli aluminiowych o szerokości 100, 150 lub 200 mm. Części te zespala się ze sobą za pomocą systemu pazurków, które pozwalają na złączenie konstrukcji w jedną całość bez potrzeby stosowania wkrętów czy nitów.

Kolejną sprawą jest to, czy chcemy burty malować, czy nie mają być niczym zabezpieczone. Aluminium jest metalem, które łatwo się niszczy. Profile burtowe występują w różnych wykonaniach: z aluminium surowego i anodowanego, które w procesie tworzenia jest zabezpieczane przed utlenianiem. Jeśli burty będą malowane, wybierz surowe aluminium, bo jest tańsze, a przecież naklejka będzie stanowiła warstwę ochronną. Jeśli zamierzasz mieć metaliczny wygląd zabudowy, lepiej wybrać aluminium anodowane ? droższe, ale już zabezpieczone.

Następny wątek to słupki. W samochodzie niedługim, do 3 metrów, starczą kłonice skrajne, mocowane w narożnikach. Do auta większego warto użyć dodatkowo kłonice środkowe rozdzielające burtę na mniejsze kawałki, dzięki czemu osobne kawałki burtowe będą lżejsze i prościej je będzie otwierać jednej osobie. By mieć sposobność załadunku z boku auta towarów dłużycowych, słupki boczne powinny mieć możliwość demontażu na czas załadunku.
Do tego przeznaczone są zaczepy mocowane do ramy.

Następną rzeczą jest rozwiązanie domykania burt. Można użyć zamknięć zewnętrznych mocowanych na powierzchni burty, ale lepiej wygląda specjalny profil pionowy nitowany z boku burty, zawierający już na wyposażeniu gniazdo z ryglem. Dzięki temu auto w trakcie poruszania nie ma elementów wystających i stawia mniejsze opory aerodynamiczne.