Pompa dostarczająca ciepło- gdzie zamontować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w naszym kraju stają się co raz bardziej lubiane. W wersjach Split zbudowanych na jednostce zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – normy warunkują by na skraju naszej działki nie przekraczać wartości 50dB(A) w dzień i 40dB(A) podczas nocy. Zaś pompy działają w przedziale 55-70dB(A). Wobec powyższych informacji umiejscowienie ich powinno być we właściwej odległości od granicy. Przeciętnie wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Problem, gdy rozmieszczenie domu wobec brzegu udaremnia utrzymanie tej linii granicznej.. Jednostka zewnętrzna pompy dostarczającej ciepło jest w stanie schłodzić przepuszczające przez nią powietrze o około 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany w pobliżu, może być pokryty lodem nawet na wiosnę. Trzeba wobec tego zachować odległość 3 m od pompy by uniknąć tego skutku. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie roślin w pobliżu wylotu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości gruntu lub uszkodzenia elewacji trzeba przygotować poobtaczany betonowymi klockami podkład ze żwiru. Wypatrując stosownego stanowiska dla posiadanej sekcji zlokalizowanej na zewnątrz musimy jeszcze nie zapominać o wymogach wytwórcy co do dystansów serwisowych. Jednostka musi znajdować się minimalnie 40 cm od płaszczyzny gruntu. Dla zminimalizowania drgań trzeba zamontować podstawki izolujące drgania. W instrukcji znajdziemy także informację o najmniejszych i maksymalnych odcinkach przewodów z czynnikiem chłodzącym oraz różnicę między sekcją zlokalizowaną na zewnątrz a wewnętrzną. Wszystkie powyższe elementy trzeba rozważyć planując lokalizację pompy.