Przewód samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się mają znaczny wachlarz użytkowania. Możliwe jest używać ich jako układ zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed marznięciem układów rur, zaworów. Jest możliwość, by umieścić je z zastosowaniem taśmy mocując nitki przewodu podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do ochrony rury.
Rury i systemy rur można też zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez umieszczenie przewodu grzejnego do wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być przeprowadzony w rurach pozostających już w eksploatacji i nie potrzebuje naruszenia izolacji lub zrobienia nowych przepustów. Wspomniany sposób mocowania jest możliwy również w rurociągach znajdujących się pod ziemią.
Wyjątkowym modelem przewodu grzewczego samoregulującego wykorzystywanym do wspomnianego typu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem oraz atest PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą do picia.
Kabel grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w odcinkach na zamówienie do samodzielnego zarobienia. Przewód można docinać na żądane odcinki. Daje to dużą swobodę użytkowania. Jedną z kluczowych zalet przewodu jest
sposobność układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności zmiany osłony cieplnej.
Selftec DW może być wykorzystywany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.